Home » O nama » Korisnici

Korisnici

CIRT  Korisnici

  • Državni organi,
  • Organi državne uprave,
  • Organi jedinica lokalne samouprave,
  • Pravna lica sa javnim ovlašcenjima
  •  Druga pravna i fizicka lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima.