O nama

CIRT - "Computer Incident Response Team"

Crnogorski CIRT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbijednosti  Crne Gore, u okviru Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije(MIDT). Formiran je kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva, koja funkcioniše u okviru Sektora za informatičku infrastrukturu i pokrivaće oblasti nacionalnog CIRT-a. CIRT se bavi incidentom, ako se jedna od strana u incidentu nalazi u Crnoj Gori (odnosno, ako je u .me domenu ili u crnogorskom IP adresnom prostoru).