Home » Novosti » Predstavnik CIRT-a Crne Gore u sklopu obuke u Japanu posjetio JPCERT

Predstavnik CIRT-a Crne Gore u sklopu obuke u Japanu posjetio JPCERT

by cirt_admin | 28th November 2012

Predstavnik crnogorskog Nacionalnog CIRT tima boravi u Japanu u okviru obuke “Cyber security for e-Government” koja je predviđena da traje u periodu od septembra 2012. godine do januara 2013. godine.

Za potrebe razvoja, promocije i daljeg unapređivanja aktivnosti u domenu e-Government-a, organizovani su usko specijalizovani sajber-sigurnosni kursevi pod okriljem “JICA”-e (Japanesee International Cooperation Agency).

Kao jedan od posljednjih trendova u Japanu koji se može primijetiti jeste i veoma velika zastupljenost javno-privatnog partnerstva. U skladu sa ovom praksom kao tehnički partner pri implementaciji pomenute obuke, izabrana je japanska, svjetski prominentna kompanija “FUJITSU“.

U protekla 3 mjeseca, u sklopu treninga organizovane su i periodične posjete polaznika renomiranim japanskim organizacijama i institucijama i to: lokalnim opštinama, FUJITSU ograncima, kompanijama koje se bave pitanjima zaštite na internetu, kao i japanskom Nacionalnom CERT-u.

Tokom posjeta, pomenute organizacije predstavile su njihova poslednja sajber-sigurnosna rješenja, kao i njhove vizije o najboljim i savremenim praksama u domenu sajber sigurnosti. Između ostalog, predstavljeni su i futuristički dizajnirani Data centri, mehanizmi zaštite u slučaju jakih zemljotresa, najbrži svetski superkompjuter (K-kompjuter), itd.

U okviru obilaska japanskog Nacionalnog CERT-a, predstavnik Nacionalnog CIRT-a Crne Gore bio je u prilici da sa kolegama iz struke razmjeni mišljenja i uporedi iskustva na planu organizacije i uspostavljanja CIRT-a u okrilju državnih institucija, a koji treba da bude centralno mjesto za koordinaciju internet saobraćaja i adekvatan odgovor na eventulane maliciozne napade.

Kolege iz JPCERT-a upoznali su sagovornika sa fazama u razvoju kroz koje je prošao japanski CERT od momenta kada je osnovan 1996. godine pa do danas kada je JPCERT prepoznat kao vodeća organizacija na polju sajber bezbjednosti u tom regionu.

Kao jednu od bitnijih aktivnosti koje je JPCERT sproveo poslednjih godina, sagovornici su izdvojili podatak da su 2009. godine pustili u rad globalni monitoring sistem pod imenom TSUBAMI – centralizovni sistem za monitoring internet saobraćaja sa kompleksnim mogućnostima detektovanja malicioznih aktivnosti. Ovaj sistem integrisan je u velikom broju država u regionu jugoistočne Azije i Pacifika, dok je centralni dio, koji obavlja funkciju analize podataka, smješten u Tokiju i koordinisan od strane JPCERT-a.

Na kraju posjete sagovornici su se složili o značaju postojanja saradnje između različitih konstituenata u okviru države, a koji se bave pitanjima sajber sigurnosti, ali i o neophodnosti da takva saradnja i razmjena informacija postoji i na regionalnom i međunarodnom nivou. U tom kontekstu, ispoljena je otvorenost JPCERT-a da pruži podršku svakom naporu da se izgradi konzistentan sigurnosni sistem u okviru drugih država, a koji će obezbijediti da se stvore i dalje unaprijede mehanizmi za monitoring, prevenciju i odgovor na savremene sajber prijetnje.