Home » Novosti » OBAVJEŠTENJE O FORMIRANJU LOKALNIH CIRT TIMOVA

OBAVJEŠTENJE O FORMIRANJU LOKALNIH CIRT TIMOVA

by cirt_admin | 24th July 2012

Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore Br. 06-1293 od 21. juna 2012. godine, zadužuju se državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica s javnim ovlašćenjima i druga pravna i fizička lica koja ostvaruju pristup ili postupaju s podacima da, u saradnji s Nacionalnim CIRT-om, formiraju svoje lokalne CIRT timove, koji će se baviti uspostavljanjem sistema zaštite od računarskih bezbjedonosnih incidenata na internetu i koji će imati direktnu komunikaciju s Nacionalnim CIRT timom.

Navedeni subjekti su dužni da  Ministartsvu za informaciono društvo i telekomunikacije – odjeljenju CIRT-a dostave podatke o kontakt osobi (Ime i prezime, e-mail, broj telefona itd.).

Poželjno je da kontakt osobe budu tehnička lica, i to po mogućnosti stručnjaci iz oblasti Informacione bezbjednosti.

Po dobijanju podataka o kontakt osobi, odjeljenje Nacionalnog CIRT-a će stupiti u direktnu komunikaciju sa istom, i dati sve potrebne informacije o daljem radu.

Predlog kontakt osobe možete dostaviti na jedan od sljedećih načina:

Ministartsvo za informaciono društvo i telekomunikacije

1. Rimski trg br. 45

2. Faks: 020 241 790

3. e-mail: kontakt@cirt.me