Home » Novosti » Nacionalni CIRT Crne Gore postao punopravni član FIRST-a

Nacionalni CIRT Crne Gore postao punopravni član FIRST-a

by cirt_admin | 25th February 2013

Na temelju izvještaja o usklađenosti postojeće infrastrukture i organizacije CIRT.ME sa standardima FIRST-a (Forum of Incident Response Security Teams) koji su nakon posjete Crnoj Gori napravili predstavnici CIRT-ova Slovenije i Hrvatske, Upravni odbor FIRST-a donio je pozitivnu odluku sa aspekta priključenja CIRT.ME-a.

 

Narednih dana se očekuje i objavljivanje ove informacije na sajtu FIRST-a, kao i uključivanje crnogorskog tima u njihovu bazu CERT/CIRT/CSIRT timova.

Ostvareno članstvo u FIRST-u je potvrda opredijeljenosti Crne Gore da se u skladu sa svojim kapacitetima aktivno angažuje na planu kreiranja i garantovanja sajber bezbjednosti koja danas dobija primat u međunarodnoj zajednici.

FIRST predstavlja svojevrsni svjetski Forum koji okuplja više od 200 timova za odgovor na incidentne situacije iz svih krajeva svijeta. Nacionalni CIRT Crne Gore sada će imati bolje temelje za efikasniju saradnju sa drugim regionalnim i međunarodnim CIRT timovima u slučaju prekograničnih računarskih incidenata.

Istovremeno, kroz saradnju i koordinaciju na planu prevencije, adekvatnog i blagovremenog odgovora na sajber prijetnje, te razmjenu informacija između članova FIRST-a, CIRT.ME će, između ostalog, biti prepoznat i kao strateški partner u zajedničkom, međunarodnom projektu- proaktivnog pristupa borbi i zaštiti od sajber bezbjednosnih rizika i incidenata.

Namjera je u predstojećem periodu nastaviti sa jačanjem internih kapaciteta i širenja mreže saradnje CIRT.ME-a sa drugim regionalno i međunarodno prepoznatim partnerima sa ciljem davanja doprinosa daljem unapređenju i kontinuiranom progresu u oblasti od posebnog nacionalnog značaja.