Manja slova Veća slova RSS

Usluge

Usluge prema korisnicima

Ovaj odjeljak opisuje usluge CIRT.ME-a preporučene na temelju izvršene procjene potreba korisnika.

CIRT.ME će u početku krenuti sa manje usluga i servisa; koristeći raspoloživa sredstva, zatim će evoluirati/napredovati kako tim bude sticao nova iskustva i sposobnosti koji su od vitalnog značaja za održivost CIRT-a.

Usluge i servisi koje CIRT.ME pruža svojim korisnicima:

 

1.Obrada incidenata, reakcija i koordinacija u slučaju incidenata

Osnovna uloga CIRT-a je koordinacija u slučaju incidenata. Službenici CIRT.ME -a će odgovarati na telefonske pozive i e-mailove svojih korisnika i posredovati u komunikaciji između podnosioca prijava i odgovarajućih adresa koje su u vezi sa napadima i uključuju treću stranu. Na primjer, ako korisnik traži pomoć od internet provajdera sa pacifičkih ostrva, on se može obratiti CIRT-u koji će u ime korisnika kontaktirati potrebnog provajdera.  CIRT.ME djeluje kao posrednik od povjerenja između svojih korisnika koji treba da kontaktiraju spoljne/inostrane internet provajdere, CIRT-ove, Vlade ili druga tijela u vezi sa informacijama koje se odnose na bezbjednost.

 2.Sigurnosna upozorenja

CIRT.ME analitičari će pripremati sigurnosna upozorenja koja će zadovoljavati specifične ciljne grupe. Tipovi bezbjednosnih upozorenja će obuhvatati:

  • Sigurnosna upozorenja za javnost. Ova upozorenja sadrže kratke informacije koje su jasne prosječnom korisniku kućnih računara, kako bi mogli da se sami žaštite kada su na inernetu.
  • Sigurnosna upozorenja za potrebe korisnika iz vladinog i privatnog sektora. Ova upozorenja pružaju blagovremene informacije o trenutnoj situaciji i aktivnostima koje predstavljaju opasnost bilo poslovnim aktivnostima ili kritičnoj infrastrukturi.

3.Promocija i informisanost

Promotivne kampanje su veoma bitne za održivost CIRT-a. To je jedini način da korisnici postanu svjesni postojanja nacionalnog CIRT-a. Ovo se može realizovati kroz reklamiranje na televiziji, putem štamanih medija ili raznih seminara, radionica i obuka.

Kreiranje korisničke email liste je od vitalnog značaja; ovo omogućava povjerljivu/pouzdanu komunikaciju između CIRT.ME korisnika i nacionalnog CIRT tima. Ova email lista je na raspolaganju  samo službenicima organizacija koje zadovolje kriterijume CIRT.ME članstva.  Pristupanje ovoj listi biće kontrolisano od strane CIRT.ME službenika koji će vršiti procjenu osoba koje žele da pristupe kako bi obezbijedili da zadovoljavaju kriterijume.